NORDPLUS

Shape Image One

NPAD-2019/10147

Adult learning is not only measured through test scores obtained, but also by the skills and values that students have absorbed, and their desire for lifelong learning. A persistent effort is needed for all those changes.

Furthermore, it is a commonly known fact that when a teacher is presuming about a teaching method it affects a lot of learners. Thus, the attitude and awareness change among educators will result in changing the attitude and readiness among adult learners to dare to try new learning methods – ICT tools in use.

The aim of this Nordplus project is to create conditions for empowerment for low skilled adult learners.

Participants will be trained on how to open learners for new learning approaches and how to improve their attitudes against ICT tools. Thereby, strengthen participants ability to use critiquing as a collaborative learning method with a purpose to produce adult learners’ growth and improvement in media literacy and to strengthen participants communication skills in English.

Furthermore, trained participants will improve organizational efficiency and integrate new designed collaborative learning methods in teaching and training for adult learners.

Thus, high-quality innovative deliverables will help partnership to promote institutional endorsement as this significant concept gives an opportunity for inclusion and promotes result dissemination among adult educational institutions.

By sharing best practices on efficient approaches and examining perceptions about low skilled adult learners denial of ICT usage in partner countries we are looking forward improving teaching quality within our institutions thus improving learning outcomes among adult learners.

About the programme

Nordplus Adult addresses the field of adult learning with financial support to transnational mobility and project collaboration. The projects supported by the Nordplus Adult programme contribute to development and innovation within the Nordic and Baltic adult learning sector. All fields of adult education and learning are encompassed; general and vocational adult learning, formal, non-formal and informal adult education and learning.

Nordplus fullorðinsverkefni NPAD-2019/10147 Þori að segja það!

Nám fullorðinna er ekki aðeins mælt með prófskorum sem fengist hafa, heldur einnig með hæfileikum og gildum sem nemendur hafa tileinkað sér og löngun þeirra til símenntunar. Viðvarandi átak er nauðsynlegt fyrir allar þessar breytingar.

Ennfremur er það almennt þekkt staðreynd að þegar kennari gerir ráð fyrir kennsluaðferð virki, hefur það áhrif á marga nemendur. Þannig mun viðhorf og vitundarbreyting meðal kennara leiða til þess að viðhorf og vilni meðal fullorðinna nemenda, að breytist til að þora að prófa nýjar námsaðferðir – UT tæki í notkun.

Markmiðið með þessu Nordplus verkefni er að skapa skilyrði fyrir valdeflingu fyrir lágmenntaða fullorðna nemendur.

Þátttakendur verða þjálfaðir í því hvernig opna má nemendur fyrir nýjum námsaðferðum og hvernig bæta má viðhorf sitt til upplýsingatækni. Með því styrkja getu þátttakenda til að nota gagnrýna hugsun sem samvinnukennsluaðferð í þeim tilgangi að stuðla að vexti og framförum fullorðinna nemenda í fjölmiðlalæsi og til að styrkja þátttakendur í samskiptahæfni á ensku.

Ennfremur munu þjálfaðir þátttakendur bæta skilvirkni í skipulagi og samþætta nýhönnuð aðferðir til samvinnu í kennslu og þjálfun fyrir fullorðna nemendur.

Þannig munu hágæða nýstárleg afköst bæta samstarfi við að stuðla að viðurkenningu stofnana þar sem þetta mikilvæga hugtak gefur tækifæri til að vera með og stuðlar að útbreiðslu niðurstaðna meðal menntastofnana fullorðinna.

Með því að deila bestu starfsháttum um skilvirka nálgun og kanna skynjun á lágþjálfuðum fullorðnum nemendum að afneita notkun upplýsingatækni í samstarfsríkjum hlökkum við til að bæta kennslugæði innan stofnana okkar og bæta þannig árangur náms meðal fullorðinna nemenda.

Um dagskrána

Nordplus Adult ávarpar svið fullorðinsfræðslu með fjárhagslegum stuðningi við þverþjóðlega hreyfanleika og verkefnasamvinnu. Verkefnin sem Nordplus fullorðinsáætlunin styður stuðla að þróun og nýsköpun innan fullorðinsfræðslunnar á Norðurlöndunum og í Eystrasaltsríkjunum. Öll svið fullorðinsfræðslu og fræðslu ná til; almennt og verklegt fullorðinsnám, formlegt, óformlegt og óformlegt fullorðinsfræðsla og nám.

Results

Gert í Livani, Lettlandi 30.08.2021

Learning Centre “EVA-93” Latvia

Niðurstöður

 

Vísbending og dæmi  um hvernig verkefnið náði tilætluðum breytingum hjá þátttakendum, skipulags- og markhópstigi er veitt af tengingu, milli markmiða verkefnisins og árangurs.

Til að ganga úr skugga um að samstarfsaðilar hafi sama skilning á niðurstöðum verkefnisins voru markhópar skilgreindir sem:

KENNARAR: Aðalmarkmiðið var að styrkja möguleika þátttakenda til að nota gagnrýni sem samvinnuhátt til að ná fram þroska fullorðinna nemenda og bæta tækni-læsi og viðhalda samskiptahæfni þátttakenda á ensku, við þá sem hafa kennslu með  fullorðnum námsmönnum.

Með verkefnastarfi voru þátttakendur þjálfaðir í því hvernig hægt er að opna nemendur fyrir nýjum námsaðferðum og bæta viðhorf sitt til upplýsingatækni. Þar með eikur það þátttakendum þekkingu/hæfileika og viðhorf í fullorðinsfræðslu til að mæta námsþörfum þeirra. Einnig var aukinn hæfi sem fannst í  batnaði teymisvinna, skipulagshæfni og lausn á vandamálum. Auk þess að þróast faglega bættu þátttakendur samskiptafærni sína, viðhorf og persónulega eiginleikar urðu skýrari, sem gera fólki kleift að vinna vel með öðrum á áhrifaríkan hátt. Þetta verkefni hjálpaði einnig til við að auka ánægju þátttakenda í starfi og víkka starfsframa.

Fullorðnir nemendur: Við sköpuðum skilyrði fyrir valdeflingu fyrir lágmenntaða fullorðna námsmenn og framleiddum vöxt þeirra og bættu fjölmiðlalæsi og bættu þannig árangur meðal fullorðinna nemenda. Þar sem tæknilæsi er í samræmi við þátttöku í símenntun, eftir að kannanir á 600 nemendum, sjáum við að það hvatti fullorðna nemendur til að taka virkan þátt í símenntunarstarfi og síðast en ekki síst að stoppa brottfalli og hlé á markvissu nám á heimsfaraldrinum.

Þátttakendur: Með aukinni kennslugæðum innan stofnana okkar og bættum skilvirkni í skipulagi og samþættri nýsköpun, samstarfs-námsaðferða í kennslu og þjálfun fyrir fullorðna nemendur. Hágæði, nýstárleg afköst hjálpuðu samstarfinu og að stuðluðu að viðurkenningu stofnana, þetta mikilvæga hugtak leyfir þátttöku og stuðlar að útbreiðslu niðurstaðna meðal menntastofnana fullorðinna.

Sérstaklega hjálpaði það á heimsfaraldurstímabilinu þar sem stofnanir okkar voru tilbúnar til að velja stafræn tæki og hjálpa kennurum að öðlast nýja þekkingu varðandi það með því að nota gagnrýni og forðast einfaldlega „Nei, við viljum ekki prófa ný tækni“.

 1. Áhrif á þátttakendur: ÚTGANGUR EÐA SKAMMTIMA LAUSN:

Þetta var strax sýnilegur verkefnaárangur sem náðist strax eftir innleiðingu verkefnissins, svo sem aukinnar meðvitundar um kennslu og upplifun nemenda, þekkingar, færni og viðhorfs hjá þátttakendum, sást strax eftir verkefnið, og getu þeira beitt áunninni hæfni.

Markmið að fá 2 þátttakendur frá heimsóknarfélögum (2 á hverja) og að lágmarki 2 á hýsingarfyrirtæki/ á hverja hreyfanleika var þjálfað og styrkti þar með getu þeirra og getu til að flytja öðlast færni á faglega til að þróa getu samstarfsmanna sinna með jafningja nám.

 1. Áhrif á skipulag: ÚTKOMA EÐA MIÐLUNGS ÚTKOMA:

Þetta eru niðurstöður verkefna sem sjást ekki strax eftir lok funda, þar sem menntunar-, félags- og menningarbreytingar verða til vegna vinnu sem stofnunum hefur skapast í fullorðinsfræðslustarfi.

Við bjuggumst við því að 6-12 mánuðum eftir fundi munu þátttakendur og samstarfsmenn þeirra í stofnunum geta notað verkefnistæki til að styrkja skipulagsgetu og bæta skipulagsstjórnunarhæfileika og auka alþjóðlega sýnileika þeirra og áhrif í gegnum þróaða verkefnið og geta framkvæmt nýjar aðferðir og aðferðir í menntaáætlunum á framkvæmdarstigi. Vegna faraldursástandsins og þeirrar staðreyndar að verkefnið var framlengt um eitt ár getum við sagt að jafnvel núna getum við sagt að árangur til miðlungs annar sé náð.

Fjöldi kennara (árangursmarkmið) sem um ræðir fer eftir getu samtakanna. Samt sem áður, í lok verkefnisins, tóku 64 kennarar þátt og prófuðu efni sem búið var til og innleiddi nýja stefnu í fræðslusnið stofnana og fleiri þátttakendur munu taka þátt í framtíðinni.

 1. Væntanleg áhrif eða niðurstöður til langs tíma:

Þetta eru niðurstöður verkefna sem eru aðal og afleidd langtímaáhrif sem leiðir af því sem niðurstöður hafa náðst: breytingar á viðhorfi, hegðun og getu að meðaltali náði til fullorðinna nemenda á meðan á náminu stóð.

Við bjuggumst við því að 12-18 mánuðum eftir vinnufundi: árangursmarkmið var að lágmarki 375 fullorðnir nemendur: 125 á aðila, hafa nást af samstarfsaðilum á viðburðum eftir þjálfun og munu styrkja vöxt þeirra og bæta tæknilæsi og þar með verða þeir fleiri hvattir til að taka virkan þátt í símenntunarstarfi. Vegna faraldursástandsins og þess að verkefnið var framlengt í eitt ár, jafnvel núna, getum við sagt að árangur náist til lengri tíma þar sem meira en 600 nemendur tóku þátt í verkefnastarfi með því að prófa stafræn tæki, læra hvernig á að nota þau og nota gagnrýni til að styrkja hæfni þeirra.

Við ætlum að ná til breiðari markhóps um niðurstöður verkefnisins á landsvísu og svæðisbundnu stigi með miðlunarstarfi og viðburðum eftir hreyfanleika.

Hver er besti Webinar hugbúnaðurinn?

Gert í Jonava, Litháen, 19.08.2021

 

Samstarfsaðilar:

Jafnrettishus Equality Center Iceland

Jonava Adult and Youth Education Centre Lithuania

Learning Centre “EVA-93” Latvia

 

Á milli funda í Lettlandi og Litháen fengu þátttakendur nýja reynslu af notkun fjarfundabúnaðar vegna faraldursins að mestu leyti var samstarf við nemendur haldið á netinu. Sérhver þátttökusamningur útbjó lista yfir hugbúnað sem notaður var ásamt matsblöðum (um hvernig á að nota og gagnrýni sem fræðsluaðferð) sem kennarar fylla út, alls höfum við 64 matsblöð fyllt út og hér höfum við útbúið lista yfir vefnámshugbúnað sem reyndur er:

 1. LivestormDemio
 2. WebinarJam
 3. ClickMeeting
 4. MyOwnConference
 5. Zoom
 6. Microsoft Teams
 7. Gotomeetme
 8. GetResponse
 9. Webex
 10. AnyMeeting
 11. GoogleHandouts
 12. Livestream

Hér eru mikilvægar spurningar sem allar stofnanir og kennarar verða að svara áður en ákvörðun er tekin um að framkvæma:

 • Hver er upplifun fyrir notendur þína í biðsalnum?
 • Hversu auðvelt er fyrir áhorfendur að hlaða niður viðbótinni og taka þátt í fundinum?
 • Hversu marga fyrirlesara er hægt að hafa í einu?
 • Hversu há gæði eru á hljóði?
 • Fyrir hversu marga notendur er hægt að kynna í einu?

Vinsælasti vefnámshugbúnaðurinn sem notaður var var Zoom og MicrosoftTeams. Microsoft Teams og Zoom hafa notið gríðarlegs vaxtar meðan á heimsfaraldrinum stóð af góðri ástæðu; þau eru bæði hágæða þjónusta sem er í stöðugri framför. Hér höfum við safnað svörum frá kennurum okkar til að sjá hvers vegna við teljum að þetta tvennt henti best fyrir kennara okkar og nemendur:

Samvinna og Aðgerðir:

Zoom og Microsoft Teams deila fjölda sömu kjarnað-gerða, allt frá hágæða myndfundafundi til símtala, textaspjalls og hópskilaboða.

Reynsla af fundi

Báðir bjóða upp á dýrmæta valkosti eins og milli sérsniðins eða óskýrs bakgruns, ýmisa ferða við áhorf, minni fundarherbergi til að skipta hóp og textaspjall. Notendur geta einnig deilt skjám sínum meðan á kynningum stendur, sem auðveldar áhorfendum að fylgjast með.

Skráðir fundir

Zoom og Teams leyfa að taka upp, sem þýðir að fólk sem ekki getur mætt getur fylgst með öllu sem það missti af. Frá því faraldurinn hófst hafa báðir einnig kynnt mikilvæga aðgengisaðgerðir, svo sem texta í beinni og uppskriftar breitingar eiginleika.

Öryggi

Netöryggi er mikilvæg atriði. Á undanförnum mánuðum hafa bæði Microsoft og Zoom einnig gripið til aðgerða til að koma í veg fyrir að starf sem kallað er „Zoombombing“, þar sem óboðinn einstaklingur ræðst inn á og raskar fundi. Zoom hefur kynnt lögboðin fundarorð, biðstofur og aðgengilegri aðferðir til að fjarlægja truflandi þátttakendur. Lið, fyrir sitt leyti, afhjúpuðu nýlega svipaða fundarstýringar til að verjast tölvusnápur, auk óvirkrar myndbandsaðgerðar sem ætti að hjálpa til við að takmarka truflanir.

Verð

Ef verð er aðalatriðið, þá er Teams lang ódýrari kosturinn, jafnvel þótt þú veljir pakka sem eru eingöngu fyrir myndfund. Lið hagnast einnig á stöðu sinni í víðara Microsoft 365 vistkerfi, sem gæti verið nóg til að sveifla jafnvæginu sér í hag.

Hins vegar er Zoom óneitanlega framúrskarandi hvað það gerir best: myndfundafundur. Notendaviðmótið er skýrt og leiðandi og gæði símtala eru næstum alltaf fullkomin.

Og hvað virkar betur fyrir þig?

A game about ICT tools using ICT tools

Critiquing as a collaborative learning exercise presents a balanced view that would allow the task creator to improve the task while preserving the existing valuable elements. Therefore, it can be a helpful instrument in adult education, especially when adult students are inexperienced in using ICT tools and have a negative attitude towards innovations in the classroom.

The lower the level of ICT skill, the less a person will take part in training as they need more time to adjust to recent technology changes, which discourage their ability to perform. Although media literacy correlates with participation in lifelong learning, it is also worth mentioning that these low-skilled adult learners continue to face difficulties in the labour market.

To strengthen participants’ ability to use critiquing as a collaborative learning method to produce adult learners’ growth and improvement in media literacy and improve teaching quality within our institutions, we use games about ICT tools.

Here, we want to share games created in Kahoot as evaluation tools to be used after testing and exploring new digital tools among adult educators. It can be considered a virtual substitute for the formative evaluation process. What does Kahoot mean? It is a game-based learning platform. Kahoot is a very beneficial and outstanding tool in today’s virtual world of learning. Creators create and display questions on the screen, and the students answer them with the help of a smartphone, tablet, or computer. In addition, it has enhanced features of inserting videos and pictures during the quiz to get insights into the students’ knowledge, learning, and distinct learning styles.

Here are the links to the games created by us, and all relevant stakeholders are free to use them as an evaluation tool in their institutions:

LATVIAN VERSION https://create.kahoot.it/details/6c184080-30ac-4eaf-951d-a290aff36184 

ICELANDICVERSION https://create.kahoot.it/details/827f84a5-eb0a-4a7e-9add-f58071c5d59e 

LITHUANIAN VERSION https://create.kahoot.it/details/a6083e0f-87b2-42dd-a58b-1a563522670e  

Our conclusions

The use of Kahoot! in our institutions among educators and students positively impacts student learning. The majority of teachers and students in surveys reported improved confidence, showing Kahoot! ‘s positive effect on learning outcomes. It upholds the idea that engagement, motivation, and fun correlates with more robust learning performance. Game dynamics have proven an effective strategy to enhance learning, as students are intrinsically motivated through play, curiosity, and a desire to win, leading them to learn without realizing it. Also, as an evaluation and self-evaluation tool, it has proven its efficiency, and it can be considered a virtual substitute for the formative evaluation process.